Bản tin số 314 – Ngày 9/11/12

LỊCH HỒ NGỌC CẨN 2013…

RA HẢI NGOẠI

Chào các bạn, 

Số lượng gửi xã trưởng Phạm Minh Hoa nhờ giúp việc phân phối đến Thầy Cô và các bạn HNC 6067 + 1 vài bạn ở các NK khác là 97 quyển (theo danh sách đính kèm). 

Ngày 7/11/2012 bạn Lâm Huỳnh Phước mang 1 kiện gồm 53 quyển lịch gửi xã trưởng Phạm Minh Hoa vào ngày 8/11 hoặc ngày 9/11/2012. Bạn Hoa tùy nghi sắp xếp ưu tiên các mục từ 1 đến 6 (TT : tên, vùng, số lượng) : 

1/- Lê Hữu Ân, Arizona 5 – 2/- Trang Anh Tuấn, San Diego 13 – 3/- Vũ Ngọc Côn, New York 4 – 4/- Bùi Văn Việt, Canada 7 – 5/- Xã trưởng giúp gửi UPS 9 – 6/-  Xã trưởng giúp phân phối 21 – 7/- Xã trưởng giúp kính biếu 12 – 8/- Xã trưởng giúp chuyển giao 26.

Tổng cộng gửi Xã trưởng : 97

Do mục 6 là các bạn mạnh thường quân ủng hộ kinh phí in lịch / tặng lịch / chi phí vận chuyển nên “ý thức vì trường cũ, người xưa có thừa”, xã trưởng vui lòng trao đổi với các bạn để “mượn” trước một số lịch gửi kính biếu các thầy cô giáo ở mục 7. Khi nhận lịch đợt 2 sẽ hoàn trả lại các bạn.

Hiện dự trù lịch kính biếu Thầy Cô là 12 quyển, nếu thiếu xã trưởng báo để bạn Nguyễn Anh Châu và Thân Bình sắp xếp gửi bổ sung. 

Cước phí gửi từ VN sang Mỹ hơi bị nhiều nên Châu đang tìm phương thức tiết kiệm nhất để gửi tiếp khoảng 45 lịch nữa đến xã trưởng Hoa, và 1 kiện gửi đến Úc. 

File kèm theo chỉ mang tính kế hoạch, xã trưởng tùy tình hình mà linh động sắp xếp việc giao lịch. Cám ơn xã trưởng và các bạn giúp trung chuyển lịch, 

Ngoài ra đã giao lịch tại Sài gòn đến các bạn : Cường Vũ và Phạm Ngọc Thụ 

1/- Con của bạn Vũ Ngô Cường đã nhận 5 quyển giúp chuyển đến 5 bạn ở phía bắc Cali. 

2/- Nhóm in lịch đã giao 3 quyển lịch của bạn Phạm Ngọc Thụ cho thân nhân của bạn Thụ tại Việt Nam  

3/- Sẽ nhờ cháu của Thân Bình gửi đến bạn Nguyễn Hiếu Để A4 ỏ Arlington, TX tám (8) quyển lịch vào thượng tuần tháng 12/2012; nhờ bạn Để giúp liên hệ và tìm cách giao đến các bạn ở bang TX :

1/- Lê Thượng Chí A3/TX 75002 – 2/- Bùi Thế Hiền TX 75081 – 3/- Nguyễn Hiếu Để TX 76017 – 4/- Đặng Ngọc Hùng TX 76018 – 5/- Vũ Đình Tú TX 77057 – 6/- Hoàng Quốc Hùng TX 77064 – 7/- Phan Quốc Hưng TX 77088 – 8/- Nguyễn Trọng Thu TX 78660 (từ mục 2 đến 8 thuộc lớp A4/6067)

DS PP lịch hải ngoại_121107

Nguyễn Anh Châu A3 &Thân Bình P1 

Bác Thân Bình,

Theo danh sách của bác thì từ mục I đến VI tổng cộng là 59 quyển lịch, mà bạn Lâm Huỳnh Phước sẽ giao cho Xã Trưởng có 53 quyển lịch. Như vậy còn thiếu 6 quyển. Còn từ mục VII đến VIII là 38 quyển thì bác Thân Bình gởi cho xã trưởng bằng cách nào ?

Phạm Minh Hoa

VIẾT VỀ THẦY

TGT LÊ MỘNG NGỌ

Bạn Lê Như Dân là cựu SQ Kỹ Thuật KQVN (khoá 7/68 KQVN) là con trai thầy Lê Mộng Ngọ vừa qua đời ngày 1/11/2012 tại Long Beach.

Sau đây là tài lệu lược trích trong Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu về  Trại Trưởng Ong Lắm Mật Lê Mộng Ngọ ihân Phụ của bạn Lê Như Dân

Vài hàng về đời sống dân sự thầy Lê Mộng Ngọ : 

Chào đời ngày 23 tháng 2 năm 1921 tại Nha Xá, Duy Tiên, Hà Nam, Bắc Việt.

Sinh trưởng trong một gia đình nền nếp, thân phụ và thúc phụ đều là lương y, nên sớm hấp thụ được tinh thần nhân ái, tôn trọng lễ nghĩa và am tường y thuật Đông phương, đặc biệt về khoa chỉ châm, một phương pháp châm cứu không dùng kim như thường thấy, mà chỉ dùng các đầu ngón tay hay y cụ để điểm vào các huyệt đạo.

Lúc thiếu thời, đi học tại Duy Tiên, lớn lên, tiếp tục chương trình Ttrung học tại trường Bưởi Chu Văn An (cùng lớp với Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh) cho đến khi thi đỗ bằng Trung Hoc (Diplome) và được bổ dụng làm giáo sư trường Đỗ Hữu Vị, tục gọi là trường Hàng Than Hà Nội.

Năm 1947, lập gia đình, hiện có 11 con, 5 trai 6 gái. Năm 1952 được lệnh gọi động viên đi học khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ra trường với cấp bậc chuẩn úy và thuyên chuyển đến cố đô Huế, phục vụ trong ngành Truyền Tin.

Năm 1956, giải ngũ với cấp bậc trung úy, và được trở về ngành giáo dục làm giáo sư tại trường Trung Học Hàm Nghi và sau đó làm tổng giám thị trường Trung Học Nguyễn Tri Phương Huế.

Năm 1964, vì lý do sức khoẻ, xin thuyên chuyển vào Sài Gòn, làm tổng giám thị trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định.

Năm 1976, nghỉ hưu, hành nghề châm cứu chữa bệnh miễn phí tại gia.

Năm 1990, sang đoàn tụ cùng gia đình tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Tiếp tục châm cứu miễn phí để giúp ích đồng hương cho đến ngày nay. Ngoài ra ông còn mở các lớp học miễn phí về chỉ châm và Đông y miễn phí tại gia.

Sinh Hoạt Hướng Đạo của Trưởng Ngọ

(Phần này rất dài về  các sinh hoạt hướng đạo; xin phép lược bớt)

Vì ham thích cuộc sống hợp quần, yêu mến thiên nhiên, lại có thói quen giúp đỡ tha nhân, nên trong thời gian còn cắp sách đến trường đã gia nhập Tráng Đoàn Quang Trung, Đạo Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Việt  Trong thời gian còn là Tráng Sinh, đã cùng với tráng đoàn thực hiện nhiều công tác giúp ích và tham dự các trại Họp Bạn Rừng Sặt, Bắc Ninh 1940, Họp Bạn Tráng sinh Trường Yên, Hoa Lư, 1942, và nhiều trại họp bạn khác tại các tỉnh miền Bắc.

Sau một thời gian bị gián đoạn vì đời sống trong quân ngũ, đến năm 1956 được giải ngũ, mới tiếp tục sinh họat với Đạo Thừa Thiên.

Thoạt tiên, chưa ai hay biết vị Trưởng Bắc Kỳ, người hơi gầy, nước da ngăm ngăm đen, có tên rừng Ong Lắm Mật là ai rồi chẳng bao lâu, thấy đơn vị này trở nên xuất sắc, mới nhận chân được tài năng đức độ của vị này.

Vốn là một nhà mô phạm, tánh tình điềm đạm, nói năng hoà nhã, có nhiều sáng kiến, lại thấm nhuần nguyên lý Hướng đạo và thông suốt phương pháp cầm đoàn, nên được toàn thể anh em huynh trưởng quý mến, bầu làm ủy viên ngành Thiếu Đạo Thừa Thiên.

Trong bảy năm hoạt động HĐ tại Huế (1956 đến 1963), Trưởng Ngọ đã đem hết tài năng kinh nghiệm của mình truyền đạt cho lớp trưởng đàn em.

Năm 1959, được đề cử làm Thiếu trưởng Thiếu đoàn VN tham dự Trại Họp Ban Thế Giới lần thứ 10 tại Makiling, Laguna, Phi Luật Tân. Cũng trong năm này, vào dịp lễ Giáng Sinh, đã hướng dẫn phái đoàn Đạo Thừa Thiên từ Huế đáp xe lửa vào tham dự Trại Họp Bạn “Phục Hưng” tại Quốc gia lâm viên Trảng Bom, Biên Hòa.

Năm 1961, được mời đảm nhiệm ủy viên Ngành Thiếu Bộ Tổng Ủy Viên HĐVN..

Năm 1962, được mời làm Khóa trưởng khóa huấn luyện Bằng Rừng ngành Thiếu trại trường Tùng Nguyên Đà Lạt.

Năm 1963, Trại trưởng Cung Giũ Nguyên từ nhiệm, công tác huấn luyện bị đình trệ một thời gian. Năm 1966, thể theo đề nghị của Bộ.Tổng ủy viên HĐVN, Trại Trưởng Gilwell phong nhâm Tr. Trần Điền làm DCC Tráng kiêm Trại trưởng Việt Nam. Tr. Lê Mộng Ngọ DCC Thiếu, vả Tr. Lê Gia Mô DCC Kha, để phụ trách các khóa huấn luyện Bằng Rừng.

Từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ, hàng ngày, Trưởng Ngọ chỉ dùng thì giờ để nghiên cứu y thuật và châm cứu trị bệnh miễn phí cho đồng hương. Ngoài ra còn lập nhóm “Nghiên cứu Chỉ Châm Liệu Pháp” với khoảng 20 vị lương y, hội họp vào chiếu thứ Sáu hàng tuần tại nhà, để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về cách định bệnh, chữa bệnh.

Có một hôm, tôi ghé lại thăm, gặp lúc Trưởng đang châm cứu cho một bệnh nhân bị bán thân bất toại, trông rất mệt nhọc, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười hiền hậu. Sau khi bệnh nhân ra về, ngồi uống nước nói chuyện với tôi, Trưởng bảo: Đáng ra, tôi nghỉ đã lâu rồi, nhưng vì nhớ đến câu nói của Baden-Powell; “hãy để lại cho thề giới nầy một chút gì tốt đẹp hơn so với lúc anh mới chào đời”, nên đến tuổi này, tôi vẫn còn cặm cụi hành nghề châm cứu.

Khóa 1st National Training Course 1970.

Tháng 8 năm 2000, nhân dịp trại Họp Bạn kỷ niệm 70 năm HĐVN tại San José, Hướng Đạo Trung Ương đã quyết định trao tặng Trưởng Ngọ phần thưởng cao quý nhất của HĐVN: Bắc Đẩu Huân Chương.

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tuy không có một cấp lãnh đạo lừng danh như Trưởng Jejomar C Binay, phó tổng thống Phi Luật Tân, nhưng có được một vị trại trưởng tài năng đức độ như Trưởng Lê Mộng Ngọ, chúng ta cũng có thể lấy đó để hãnh diện với mọi người.

Cọp Gia Lai -Tôn Thất Hy

Phú Lê (chuyển tiếp)

CÔ DÂU ĐEO 5 KG VÀNG

Cô dâu Liu Cheng ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xứng danh là “cô dâu vàng” khi đeo đến 5 kg vàng trang sức trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ tức hơn 6,7 tỉ đồng VN, trong ngày trọng đại của mình.

Số vàng nặng đến nỗi cô dâu 26 tuổi bước đi loạng choạng bên cạnh chú rể. Trên người cô, từ cổ tới các ngón tay lủng lẳng 5 kg vàng với đủ loại dây chuyền, kiềng cổ, vòng tay, đá quý, nhẫn.

Tốn tới hơn 1 giờ để “trưng bày” hết số tài sản quá lớn lên người con gái nhưng bà Lin Hu, mẹ cô dâu, tự hào giải thích : “Tôi muốn dành cho con gái một ngày đặc biệt nhất mà tôi có thể tạo ra. Tôi đã tích góp số nữ trang này trong nhiều năm qua và còn nhờ thêm họ hàng mua giúp. Có như vậy mới chứng tỏ cho nhà trai thấy con tôi xuất thân từ một gia đình danh giá”.

Để “gom” vàng, bà Lin Hu đã ra sức tiết kiệm tiền và chọn lúc giá vàng xuống thấp để mua vào. Khi vàng tăng giá, bà bán ra, thu lấy tiền mặt để… mua tiếp khi giá xuống. “Cách đó rất hiệu quả” – bà Lin giải thích.

Còn cô dâu may mắn nói sau lễ cưới, cô sẽ bán bớt một ít vàng. Sau này có ra ngoài, cô cũng chỉ đeo vài món chứ không “gánh” hết 5 kg như trong đám cưới. Một người chuyên tổ chức tiệc cưới địa phương đánh giá : “Vàng không chỉ được xem là biểu tượng của may mắn và giàu có tại lễ cưới mà còn khẳng định địa vị của nhà gái nhưng trường hợp này hơi quá !”.

NHỮNG TAI NẠN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT

Mỗi năm, nước Mỹ có khoảng 10 triệu tai nạn giao thông lớn nhỏ, từ cọ quẹt trong bãi đậu xe đến lật tung trên xa lộ, theo báo cáo từ National Safety Council. Cũng theo các số liệu từ các hãng bảo hiểm thì mỗi tài xế trung bình sẽ gặp tai nạn giao thông trong mỗi 17.9 năm trong đời, trong đó có 25% tài xế từng bị tai nạn mỗi 5 năm.  Dù vậy, trong tai nạn vẫn có những tình huống khá hy hữu, hài hước đến khó tin, không đưa tài xế đi theo diện “đoàn tụ ông bà” sớm.

Yên Huỳnh post

NẾM TRÀ GIA VỊ CAY NỒNG

ĐÚNG CHẤT ẤN ĐỘ

Masala chai là một dấu ấn quốc ẩm đậm nét, pha trộn hoàn hảo giữa trà và những loại gia vị thơm, thảo mộc.

Ẩm thực Ấn Độ nói riêng và các nước Nam Á nói chung nổi tiếng với cách sử dụng gia vị, thảo mộc rất tinh tế và tài tình trong từng món ăn, thức uống. Trong đó, masala chai là một dấu ấn quốc ẩm đậm nét, pha trộn hoàn hảo giữa trà và những loại gia vị thơm, thảo mộc. Thoạt nhìn trông rất giống trà sữa nhưng bổ dưỡng hơn nhiều.

Trong tiếng Hindu, “chai” có nghĩa là “trà”, còn masala đích thị là hương vị cay nồng. Trước đây, người ta xem loại trà này như một liều thuốc trị bệnh hơn là món uống giải khát. Còn ngày nay, nó trở thành một đặc sản thương hiệu nổi tiếng của Ấn Độ dành cho mọi người. Hầu như du khách nào đến Ấn Độ cũng khó lòng cưỡng nổi hương vị quyến rũ của thức uống này.

Không có công thức chung cho trà masala, bởi vì mỗi người có thể pha món này bằng những nguyên liệu mà mình ưa thích. Nhưng về cơ bản, trà masala cần có bốn thành phần chính : trà, sữa, chất ngọt và gia vị, thảo mộc. Công thức này rõ ràng có phần ảnh hưởng từ phương Tây, mà cụ thể là thực dân Anh, vì trà Á Đông hầu hết không thêm sữa vào.

Trong khi người “hàng xóm” Trung Quốc có bề dày lịch sử về ngành trồng trà nên cho ra đời hàng loạt những sản phẩm nổi tiếng, Ấn Độ, tuy chỉ mới trồng trà một cách công nghiệp cách đây 200 năm, cũng chẳng chịu thua kém gì. Lá trà ngon nhất là loại trà đen Ceylon thường được trồng ở các vùng Darjeeling và Assaam. Ngoài ra, một loạt trà hạt gọi là mamri cũng được giới bình dân sử dụng.

Chất ngọt thì đa dạng đến kinh ngạc. Người Ấn có thể dùng bất kỳ loại nào từ đường cát, đường phèn, đường thốt nốt, mật ong, mật mía, sirô dừa… Nếu muốn thưởng thức hương vị thật đậm đà, nồng nàn của gia vị, đôi khi người ta còn không dùng chất ngọt.

Nếu bạn từng xem phim Mistress of Spices do hoa hậu Ấn Aishwarya Rai thủ vai, sẽ hiểu tầm quan trọng của gia vị trong đời sống thường ngày ở quốc gia Nam Á này. Tất cả các loại gia vị từ thông dụng nhất đến lạ lùng nhất đều có thể được tìm thấy dễ dàng. Với món trà masala, nguyên liệu phổ biến thường là tiêu, gừng, quế, hồi sao, thảo quả, đinh hương, bạch đậu khấu… Ở bất kỳ khu chợ kiểu Ấn nào, bạn cũng có thể tìm thấy những loại gia vị yêu thích của mình.

Trà masala được dùng trong những chiếc cốc bằng đất nung tráng men. Những chiếc cốc thô, to này được trang trí giản dị, nhưng có công dụng giữ ấm rất tốt.

Ở Ấn Độ, trà masala phổ biến đến mức nhà nhà đều nấu và chia sẻ cho nhau dùng vào mỗi buổi sáng. Cách làm không thể đơn giản hơn : chỉ cần đun nóng sữa, cho chất ngọt và gia vị vào đun đến khi sôi, dậy mùi thì dùng nước đó pha trà là xong. Mỗi buổi sáng, người lao động có thể dùng một cốc masala từ những quán bình dân.

Các chai wallah (người pha trà) có mặt khắp xóm, trên tay luôn cầm những nồi ấm bằng đồng hay lưới lọc trà. Các nồi trà khói bay nghi ngút giữa trời đông. Sáng mùa đông lạnh buốt mà dùng một cốc giống trà sữa nóng thì ấm lòng biết chừng nào !

Hầu hết các loại gia vị đều giúp làm ấm cơ thể, chống hơi thở có mùi, giảm đường và cholesterol trong máu, tăng cường tiêu hóa… Ngoài ra, còn có những công dụng bất ngờ khác nữa! Nào là tăng cường trí nhớ, trị viêm khớp, đau đầu kinh niên… Hơn nữa, masala chỉ chứa lượng caffeine bằng 1/3 tách cà phê cùng lượng nên có thể giúp tinh thần thư giãn mà không gây nghiện nếu dùng hằng ngày.

Mỹ Nhàn post

LONG MẠCH NÚI CẤM

Núi Cấm vẫn không ngưng các huyền thoại : từ nơi tu hành của các bậc kỳ nhân, cho tới nơi ẩn tích của các đại võ sư danh trấn giang hồ, tới chuyện cọp ra nằm nghe tụng kinh…. và bây giờ là chuyện đại gia lên núi Cấm mua đất ‘long mạch’ để con cháu đời đời giàu sang phú quý.

Có đúng rằng núi Cấm mang nhiều vượng khí như thế chăng ?

Bài viết trên trang mạng của Chùa Phúc Lâm, đăng theo báo PL&XH, kể rằng : “Hiện nay, nhiều đại gia lắm tiền nhiều của đang lên Thiên Cấm Sơn săn lùng mua đất để làm huyệt mộ với hy vọng rằng, nếu được chôn cất trên đất có “long mạch” ở núi Cấm thì con cháu sau này sẽ đời đời giàu sang phú quý !?

Thiên Cấm Sơn (núi Cấm) ở tỉnh An Giang là một trong 7 ngọn núi trong dãy Thất Sơn hùng vĩ, từ lâu được xem là vùng đất linh thiêng, nơi hành hương chiêm bái của hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Chúng tôi đến Thiên Sơn gặp ông Bảy T, một cư dân cố cựu, rành Thiên Cấm Sơn và chuyện mua đất “long mạch”. Ông Bảy T kể : “Không hiểu vì lý do gì mà từ năm 2010 đến nay, các đại gia lắm tiền nhiều của ở An Giang và nhiều tỉnh lân cận, thậm chí ở tận Sài Gòn truyền tai nhau câu chuyện được cho là của một vị đạo sĩ tu luyện trên Thiên Cấm Sơn.”

Theo lời vị đạo sĩ đó, nếu ai có duyên mua được miếng đất có “long mạch” trên núi để xây dựng huyệt mộ, sơn trại, an táng phần thể xác sau khi tạ thế thì con cháu mai sau sẽ được đời đời giàu sang, phú quý, thậm chí sẽ có được chức vị cao trong xã hội.

Ông Bảy T nói rằng, từ ngày xuất hiện câu chuyện trên, ngày nào cũng có người điện thoại nhờ ông tìm mua giúp những miếng đất có địa thế đẹp trên núi để họ đưa thầy phong thủy đến tìm “long mạch”, các đại gia sẵn sàng vung tiền ra mua ngay với giá từ 120 triệu đến 300 triệu đồng/1.000m2. Trong khi đó giá đất quy định ở khu vực này chưa đến 50 triệu đồng/1.000m2.

Gần đây nhất có ông Ba đại gia trong ngành thủy sản, thuê ông Bảy T tìm một lô đất rộng 30.000m2 trên Thiên Cấm Sơn để xây lăng mộ, sơn trại. Đại gia Ba là một doanh nhân nổi tiếng giàu có. Ông rất tin vào những chuyện tâm linh và lo lắng cho hậu vận của gia đình, con cháu.

Vị đại gia này tuyên bố: nếu ông Bảy T tìm được lô đất rộng như vậy, có vị trí lưng tựa vào núi, mặt tiền nhìn thẳng ra suối Thanh Long của Thiên Cấm Sơn thì ông sẵn sàng mời thầy địa lý về tìm “long mạch”. Nếu xác định miếng đất đó có “long mạch” thì ông Ba sẽ chi tiền mua ngay, giá bao nhiêu cũng mua và sẽ thưởng công cho ông Bảy T hậu hĩnh…”

Thế rồi, bản tin viết tiếp, nhiều đaị gia từ nhiều nơi khác, từ An Giang, Cần Thơ, Sài Gòn… cho tới xa tận Hà Nội cũng gọi điện liên tục nhờ ông T tìm mua cho bằng được một miếng đất có “long mạch” trên Thiên Cấm Sơn để họ lập sơn trại, xây huyệt mộ.

Đôi khi, niềm tin dị đoan cũng là sức mạnh thúc đẩy kinh tế vậy.

Yên Huỳnh post

TẠI SAO BÚT CHÌ CÓ TẨY ???

Có người hỏi : vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao ? Để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó !

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình : phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình ?  Ðể xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!

Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa !

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm. Bất cứ ai cũng có lúc gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác ! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó !

Có người để tự nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn !

oOo

Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào ! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì !

Bởi vì sao bạn nhỉ ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất đính sẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoặc, sai chữ này chữ khác ! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình!

Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời mộ t cách hoàn chỉnh !

Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc những sai lầm không thể sửa chữa !

Làm thế nào đây ?

Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác ? Như vậy có giải quyết được gì không ?

Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn !

Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm !

Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã ! Ðừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ!

Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn ! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải !

Ðừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ !

Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Quan trọng là họ biết mình sai để sửa. Còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó, mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình !

Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ ?

 Một người phụ nữ phải làm việc 8h/ngày, lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức ! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô ! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc cô nướng xong mẻ bánh quy trong lò ! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy !

Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bát đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon ! Người vợ mỉm cười hạnh phúc !

Khi đứa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó : có thật bố thích ăn bánh quy cháy ?

Trịnh Đức Phú post

– Nắng Thu

Mời các bạn Click vào đường dẫn :  1Autumn-13-Nắng Thu

Mai Trung Tín post

– Xem múa biểu diễn 1000 tay

http://www.youtube.com/embed/7vs-H7xLnrs?rel=0

Yên Huỳnh post

Một phản hồi

  1. 3 tấm ở giữa “NHỮNG TAI NẠN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT” nhìn giống ảnh ghép quá nhỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: