B- DANH MỤC BÀI HNCGROUP ĐẾN T10/2012


Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2012

https://hncgroup2012.wordpress.com

Để xem các bài viết : mở BÀI TRONG THÁNG hoặc mở LỊCH TRONG THÁNG : chọn Tháng, và chọn ngày trong lịch tháng đoạn click chuột.

BLOG THÁNG 1/2012

1-    Thế giới quanh ta 1 (1/1)

2-    Tình tự miền Nam (2/1)

3-    Thư giãn cho đời thêm vui 1 (3/1)

4-    Tình dục trong Truyện Kiều (4/1)

5-    Thế giới Tâm linh 1 (6/1)

6-    Thế giới Tâm linh 2 (7/1)

7-    Thế giới quanh ta 2 (9/1)

8-    Nhìn lại HNC group năm 2011 (9/1)

9-    Năm Thìn nói chuyện Rồng 1 (10/1)

10-  Bói quẻ đầu Xuân – Nhâm Thìn (11/1)

11-  Thế giới quanh ta 3 (13/1)

12-  Câu chuyện thời sự 1 (15/1)

13-  Năm Thìn nói chuyện Rồng 2 (19/1)

14-  Câu chuyện thời sự 2 (19/1)

15-  Phong tục ngày Tết (20/1)

16-  Thế giới quanh ta 4 (21/1)

17-  Xem Tử vi 12 con giáp – Nhâm Thìn (22/1)

18-  Chuyện 3 ngày Tết (23/1)

19-  Những Lễ Tết trong năm (24/1)

20-  Ẩm thực khắp nơi 1 (26/1)

21-  Thư giãn cho đời thêm vui 2 (27/1)

22-  Câu chuyện thời sự 3 (31/1)

BLOG THÁNG 2/2012

1-      Thế giới quanh ta 5 (3/2)

2-      Võ hiệp Kim Dung (3/2)

3-      Nhà chú Hỏa “Hui Bon Hoa” (5/2)

4-       Thế giới quanh ta 6 (6/2)

5-       Thế giới Tâm linh 3 (7/2)

6-       Thế giới quanh ta 7 (8/2)

7-       Những tên cướp nổi tiếng Sài Gòn (8/2)

8-       Thế giới quanh ta 8 (9/2)

9-      Không của riêng ai 1 (10/2)

10-   Thế giới quanh ta 9 (11/2)

11-   Mừng ngày tình yêu 1 (12/2)

12-   Văn hóa văn nghệ 1 (13/2)

13-   Mừng ngày tình yêu 2 (13/2)

14-   Văn hóa văn nghệ 2 (14/2)

15-   Văn hóa văn nghệ 3 (15/2)

16-   Không của riêng ai 2 (17/2)

17-   Thư giãn cho đời thêm vui 3 (17/2)

18-   Thế giới quanh ta 10 (18/2)

19-  Không của riêng ai 3 (20/2)

20-  Lễ hội Dinh Cô 12/2ÂL (23/2)

21-  Văn hóa văn nghệ 4 (25/2)

22-  Thế giới quanh ta 11 (218/2)

BLOG THÁNG 3/2012

1-    Thư giãn cho đời thêm vui 4 (1/3)

2-    Văn hóa văn nghệ 5 (3/3)

3-    Văn hóa văn nghệ 6 (4/3)

4-    Không của riêng ai 4 (6/3)

5-    Thế giới quanh ta 12 (7/3)

6-    Mừng ngày Phụ nữ… vùng lên )7/3)

7-    Không của riêng ai 5 (9/3)

8-    Phát minh mới tạo ra điện từ nước (14/3)

9-    2 trái tim bồ tát (15/3)

10-  Không của riêng ai 6 (18/3)

11-  Thư giãn cho đời thêm vui 5 (19/3)

12-  Văn hóa văn nghệ 7 (21/3)

13-  Không của riêng ai 7 (22/3)

14-  Không của riêng ai 8 (25/3)

15-  Không của riêng ai 9 (26/3)

16-  Nhớ ngày giỗ tổ Hùng vương (27/3)

17-  Không của riêng ai 10 (30/3)

18-  Ẩm thực khắp nơi 2 (30/3)

BLOG THÁNG 4/2012

1-    Thế giới quanh ta 13 (1/4)

2-    Tháng tư & những ngày lễ (3/4)

3-    Bí mật lăng mộ Võ Tắc Thiên (4/4)

4-    Thế giới quanh ta 14 (5/4)

5-    Sài Gòn – Gia định xa xưa (6/4)

6-    Ẩm thực khắp nơi 3 (10/4)

7-    Không của riêng ai 11 (11/4)

8-    Thế giới quanh ta 15 (14/4)

9-    Truyện ngắn : Cõi đời – Kiều Đắc Thềm (16/4)

10-  Văn hóa văn nghệ 7 (17/4)

11-  Thế giới quanh ta 16 (18/4)

12-  Không của riêng ai 12 (20/4)

1-     Thư giãn cho đời thêm vui 6 (21/4)

13-  Không của riêng ai 13 (24/4)

14-  Văn hóa văn nghệ 8 (25/4)

15-  Ma túy là gì ? (26/4)

16-  Không của riêng ai 14 (29/4)

17-  Truyện ngắn : Mẹ tôi – Kiều Đắc Thềm (30/4)

BLOG THÁNG 5/2012

1-     Thế giới quanh ta 17 (5/5)

1-      Thế giới Tâm linh 4 (6/5)

2-     Chuyện bây giờ mới kể…

(Trần Long Yên) (7/5)

3-     Văn hóa văn nghệ 9 (8/5)

4-     Ẩm thực khắp nơi 4 (8/5)

5-     Không của riêng ai 15 (9/5)

6-     Ký giả thể thao xưa (10/5)

7-     Ngày của mẹ 1 (11/5)

8-     Ngày của mẹ 2 (12/5)

9-     Ngày của mẹ 3 (13/5)

10-  Sôi động Thể Thao mùa hè (14/5)

11-  Không của riêng ai 16 (15/5)

12-  Thế giới quanh ta 18 (16/5)

13-  Tham nhũng thời Minh Mạng (17/5)

14-  Thế giới quanh ta 19 (19/5)

15-  Văn hóa văn nghệ 10 (21/5)

16-  Luận án về gái mại dâm (23/5)

17-  Thế giới quanh ta 20 (24/5)

18-  Truyện ngắn : Vũng Lầy

(Kiều Đắc Thềm) 2 Kỳ (25/5)

19-  Văn hóa văn nghệ 11 (26/5)

20-     Thư giãn cho đời thêm vui 7 (29/5)

BLOG THÁNG 6/2012

1-     Không của riêng ai 17 (2/6)

2-     Thế giới quanh ta 21 (3/6)

3-     Văn hóa văn nghệ 12 (4/6)

4-     Thế giới quanh ta 22 (6/6)

5-     Thế giới quanh ta 23 (10/6)

6-     Truyện ngắn : Lốc xoáy

(Kiều Đắc Thềm) 2 kỳ (11/6)

7-     Câu chuyện thời sự 4 (11/6)

8-     Thư giãn cho đời thêm vui 8 (14/6)

9-     Ngày giỗ tổ Thánh Sư (15/6)

10-  Thế giới Tâm linh 5 (17/6)

11-  Văn hóa văn nghệ 13 (18/6)

12-   Không của riêng ai 18 (19/6)

13-  Ẩm thực khắp nơi 5 (20/6)

14-  Không của riêng ai 19 (22/6)

15-  Bên lề Euro 2012 (23/6)

BLOG THÁNG 7/2012

16-  Chuyện người già & trẻ em (5/7)

17-  Không của riêng ai 20 (7/7)

18-  Trái cây quê tôi (8/7)

19-  Văn hóa văn nghệ 14 (9/7)

20-  Thế giới quanh ta 24 (11/7)

21-  Văn hóa văn nghệ 15 (12/7)

22-  Không của riêng ai 21 (12/7)

23-  Lý Toét Xã Xệ (13/7)

24-  123 bài nhạc Pháp hay (15/7)

25-  Tình Việt Kiều… yamaham (18/7)

26-  Bạn biết gì về hạt Chia (21/7)

27-  Không của riêng ai 22 (22/7)

28-  Thế giới quanh ta 25 (25/7)

29-  Văn hóa văn nghệ 16 (28/7)

30-  Thế giới quanh ta 26 (29/7)

BLOG THÁNG 8/2012

1-     Tháng 8/2012 của bạn (1/8)

2-     Không của riêng ai 23 (2/8)

3-     Không của riêng ai 24 (3/8)

4-     Ẩm thực khắp nơi 6 (4/8)

5-     Văn hóa văn nghệ 17 (6/8)

6-     Thế giới quanh ta 27 (7/8)

7-     Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (8/8)

8-     Câu chuyện thời sự (10/8)

9-     Thâm cung bí sử (12/8)

10-  Xem Tử Vi Tây Phương biết tính cách (13/8)

11-  Dải yếm đào ngày xưa (14/8)

12-  Nhớ về Nguyễn Tất Nhiên (15/8)

13-  Truyện ngắn : Chốn hoang vu (Kiều Đắc Thềm (16/8)

14-  Nhị Thập Tứ Hiếu (16/8)

15-  Rượu “ông uống bà chờ” (17/8)

16-  Những chuyện tình “ái nhi” (17/8)

17-  Rượu thuốc minh Mạng (18/8)

18-  Thế giới quanh ta 28 (20/8)

19-  Không của riêng ai 25 (21/8)

20-  Vào mùa Vu Lan 1 (22/8)

21-  Vào mùa Vu Lan 2 (23/8)

22-  Những chuyện ghen của “hoạn thư” (24/8)

23-  Những chuyện kinh dị (25/8)

24-  Ở Sài Gòn nhớ… Sài Gòn (27/8)

25-  7 kỳ quan thời cổ đại (28/8)

26-  Thư giãn cho đời them vui 9 (29/8)

27-  Vào mùa Vu Lan 3 (30/8)

28-  Hắc Bạch công tử Nam Kỳ (31/8)

BLOG THÁNG 9/2012

1-     Tháng 9/2012 của bạn (2/9)

2-     Không của riêng ai 26 (5/9)

3-    Không của riêng ai 27 (6/9)

4-      Không của riêng ai 28 (7/9)

5-    Thế giới quanh ta 29 (10/9)

6-    Thư giãn cho đời thêm vui 10 (12/9)

7-    Từ Phan Rang đến Đà Lạt (13/9)

8-    Văn hóa văn nghệ 18 (15/9)

9-      Không của riêng ai 29 (20/9)

10- Từ Bắc vào Nam (21/9)

11- Thế giới quanh ta 30 (24/9)

12-   Không của riêng ai 30 (25/9)

13- Văn hóa văn nghệ 19 (28/9)

14- Tháng 10/2012 của bạn (29/9)

15-   Không của riêng ai 31 (30/9)

BLOG THÁNG 10/2012

1-    Ẩm thực khắp nơi 7 (1/10)

2-      Không của riêng ai 32 (2/10)

3-      Không của riêng ai 33 (3/10)

4-    Thế giới tâm linh 6 (5/10)

5-    Thế giới quanh ta 31 (7/10)

6-    Câu chuyện thời sự 6 (9/10)

7-    Văn hóa văn nghệ 20 (11/10)

8-    Phong trào CTY và tuổi teen thời @ (12/10)

9-    Rắn hổ rừng U minh (15/10)

10- Thế giới quanh ta 32 (18/10)

11- Văn hóa văn nghệ 21 (20/10)

12-   Không của riêng ai 34 (23/10)

13- Thế giới quanh ta 33 (24/10)

14- Tình si và tình dục của Kim Dung (27/10)

15- Tháng 11/2012 của bạn (29/10)

16- Thế giới quanh ta 34 (30/10)

17- Ma quỷ quanh ta (31/10)

BLOG THÁNG 11/2012

1-    Thầy thuốc gia đình (4/11)

2-    Văn hóa văn nghệ 22 (5/11)

3-    Văn hóa văn nghệ 23 (6/11)

So vo 24-    Thế giới tâm linh 7 (7/11)

5-    Nghi án “Kỷ vật cho em” (9/11)

6-    Văn hóa văn nghệ 24 (10/11)

7-    Những chuyện kể về TT Hoa Kỳ (12/11)

Phần trên thuộc về trang tin “Hồ Ngọc Cẩn Group 2012”, từ phần sau đã chuyển sang “Hồ Ngọc Cẩn Group 2013”

1-    Cười chết thôi (16/11)

2-    Sự kiện quanh ta 1 (17/11)

3-    Văn hóa văn nghệ 1 (18/11)

4-    Sự kiện quanh ta 2 (19/11)

5-    Bà Hillary Clinton (20/11)

6-    Sự kiện quanh ta 3 (22/11)

7-    Thế giới quanh ta 1 (25/11)

8-    Sông nước miền Nam – 2 bài (26/11)

9-    Tháng 12/2012 của bạn (27/11)

10-  Thế giới Tâm linh 1 (28/11)

11-  Văn hóa văn nghệ 2 (29/11)

12-  Tử vi Đông Phương Tháng 12/2012 (30/11)

 oOo

Để xem bài các năm trước xin bấm vào đường dẫn dưới cùng :

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2010

http://motthoisaigon.wordpress.com

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2011

http://hongoccangroup.wordpress.com

Click vào đây => C- DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: