– CA KHÚC BỐN MÙA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp năm mới 2012 đã đến, mời các bạn nghe lại những lời ca tiếng hát của ban nhạc ABBA : Chúc Mừng Năm Mới & Chiquitita.

http://www.youtube.com/watch?v=3Uo0JAUWijM

http://www.youtube.com/watch?v=p4QqMKe3rwY

CA KHÚC XUÂN

Xin kính chúc quy vị và các bạn một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý

Mời các bạn chọn ca khúc và bấm vào bài đã chọn :

Dạ Xuân – Ngày Xuân Vui Cưới – nhạc Quốc Anh – Sơn Ca – Chí Tâm trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/101NgayXuanVuiCuoi_SonCaChiTam.html

Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng – nhạc Lưu Hoài An – Y Phụng & Tường Khuê

http://honque.com/2011_Xuan/103NeuXuanNayEmLayChong_YPhungTuongKhue.html

Bước Tình Hồng – nhạc Nguyễn Trung Cang – Ánh Minh & Đoàn Phi

http://honque.com/2011_Xuan/105BuocTinhHong_AnhMinhDoanPhi.html

Chuyện Tình Hoa Mai – thơ Nguyễn Bính nhạc Anh Bằng – Đan Nguyên trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/107ChuyenTinhHoaMai_DanNguyen.html

Mùa Xuân Trên Cao – nhạc Trầm Tử Thiêng – Hoàng Oanh & Trung Chỉnh

http://honque.com/2011_Xuan/109MuaXuanTrenCao_HoangOanhTrungChinh.html

Em Đi Chùa Hương – thơ Ng Nhược Pháp nhạc Hoàng Quí – Tâm Đoan trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/111EmDiChuaHuong_TamDoan.html

Như Giọt Sầu Rơi – nhạc Anh Việt Thu – Hoàng Yến trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/113NhuGiotSauRoi__HHYen.html

Xuân Vui Ca —  nhạc Văn Phụng – Diễm Liên

http://honque.com/2011_Xuan/115XuanVuiCa_DiemLien.html

Đám Cưới Đầu Xuân– nhạc Trần Thiện Thanh – Băng Tâm – Đặng Thế Luân

http://honque.com/2011_Xuan/117DamCuoiDauXuan_BangTamDTLuan.html

Áo Đẹp Nàng Dâu – nhạc Lê Minh Bằng – Ngọc Huyền – Phượng Vũ

http://honque.com/2011_Xuan/121AoDepNangDau_NgocHuyenPhuongVu.html

Mừng Xuân – Y Phương trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/123MungXuan_YPhuong.html

Một Giây Phút Thôi – nhạc Trúc Hồ – Lê Anh Quân trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/125MotGiayPhugThoi_LeAnhQuan.html

Tôi Chưa Có Mùa Xuân – nhạc Châu Kỳ – Giang Tử trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/127ToiChuaCoMuaXuan_GiangTu.html

Em Lễ Chùa Này – nhạc Phạm Duy – Quốc Khanh trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/204EmLeChuaNay_QuocKhanh.html

Mộng Ban Đầu – nhạc Hoàng Trọng – Thiên Kim – Nguyên Khang

http://honque.com/2011_Xuan/206MongBanDau_ThienKimNguyenKhang.html

Xuân Muộn – nhạc Hoài Linh – Mỹ Huyền trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/210XuanMuon_MyHuyen.html

Em Thấy Mùa Xuân Chưa ? – nhạc Quốc Dũng – Lâm Nhật Tiến trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/214EmDaThayMuaXuanChua_LNTien.html

Ngày Nào Em Lấy Chồng ? – Lê Đức Long – Trúc Sinh Thùy Hương – Mai T Sơn

http://honque.com/2011_Xuan/216NgayNaoEmLayChong_ThuyHuongMTSon.html

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu – nhạc Trần Tiến – Thùy Dương – Tùng Nguyên

http://honque.com/2011_Xuan/218LyQuaCau_ThuyDuongTuongNguyen.html

Gọi Anh Mùa Xuân – thơ Trần Mộng Tú – nhạc Anh Bằng – Lâm Thúy Vân trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/220GoiAnhMuaXuan_LTVan.html

Khúc Hát Ân Tình – nhạc Xuân Tiên – Hà Thanh Xuân trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/222KhucHatAnTinh_HaThanhXuan.html

Ngày Tết Việt Nam – nhạc Hoài An

http://honque.com/2011_Xuan/tn101NgayTetVN.html

Thư Xuân Hải Ngoại – nhạc Trầm Tử Thiên – Ngọc Hạ trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn102ThuXuanHaiNgoai_NgocHa.html

Nghĩ Chuyện Ngày Xuân – nhạc Song Ngọc – Mai Thiên Vân trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn103NghiChuyenNgayXuan_MTVan.html

Khúc Giao Mùa – nhạc Huy Tuấn – Trịnh Lam – Lam Anh

http://honque.com/2011_Xuan/tn104KhucGiaoMua_TrinhLamLamAnh.html

Hương Mùa Xuân – nhạc Tiến Luân – Phi Nhung trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn105QueHuongMuaXuan_PhiNhung.html

Mộng Chiều Xuân – nhạc Ngọc Bích – Thanh Hà trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn107MongChieuXuan_PhoHoa.html

Giao Mùa – nhạc Võ Hoài Phúc – Lưu Bích – Tr Quang Vũ

http://honque.com/2011_Xuan/tn110GiaoMua_LuuBichTQVu.html

Người Tình Ơi Mơ Gì ? – nhạc Nguyễn Tường Vân – Mai Tiến Dũng – Tóc Tiên

http://honque.com/2011_Xuan/tn112NguoiTinhOiMoGi_MTDungTocTien.html

Quê Tôi – nhạc Minh Vy – Tú Quyên, – Hương Giang…

http://honque.com/2011_Xuan/tn114QueToi.html

Trăng Về Thôn Dã – nhạc Hoài An,Huyền Linh Thế Sơn – Hương Thủy

http://honque.com/2011_Xuan/tn115TrangVeThonDa_TheSonHuongThuy.html

Hát Với Chú Ve Con – nhạc Thanh Tùng – Minh Tuyết trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn117HatVoiChuVeCon_MinhTuyet.html

Điệp Khúc Mùa Xuân – nhạc Quốc Dũng – Thủy Tiên – LTùng Quang

http://honque.com/2011_Xuan/tn119ChanTinhDiepKhucMuaXuan.html

Em Thấy Mùa Xuân Chưa ? – nhạc Quốc Dũng – Khánh Hà trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn201EmDaThayMuaXuanChua_KhanhHa.html

Giọt Café Đầu Tiên – nhạc Trần Thiện Thanh – Mạnh Quỳnh – Trường Vũ

http://honque.com/2011_Xuan/tn203GiotCafeDauTien_MQuynhTVu.html>

Tình Có Như Không – nhạc Trần Thiện Thanh – Nguyễn Hưng

http://honque.com/2011_Xuan/tn205TinhCoNhuKhong_NHung.html

Xuân Đẹp Làm Sao – nhạc Thanh Sơn – Như Quỳnh trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn209XuanDepLamSao_NhuQuynh.html

Ngày Xuân Thăm Nhau – nhạc Hoài An… Duy Trường, Quỳnh Dung

http://honque.com/2011_Xuan/tn211NgayXuanThamNhau_DTruongQDung.html

Mùa Xuân… Bình Yên – nhạc Từ Công Phụng – Quang Dũng trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn212MuaXuanTrenDinhBinhYen_QDung.html

Xuân Với Đời Sống Mới – nhạc Tuấn Vũ – Ngọc Anh trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn214XuanDoiSongMoi_NgocAnh.html

Nụ Cười Sơn Cước – nhạc Tô Hải – Trần Thái Hoà trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn215NuCuoiSonCuoc_TTHoa.html

Nụ Xuân – nhạc Đỗ Anh – Hùng Quỳnh Vy – Nguyệt Anh

http://honque.com/2011_Xuan/tn216NuXuan_QuynhViNAnh.html

Bài Ca Tết Cho Em – nhạc Quốc Dũng – Quang Lê trình bày

http://honque.com/2011_Xuan/tn218BaiCaTetChoEm_QuangLe.html

Ca Khúc Mừng Xuân – nhạc Văn Phụng – Don Hồ, Kỳ Phương Uyên

http://honque.com/2011_Xuan/tn219CaKhucMungXuan_KyPhuongNguyenDHo.html

Yên Huỳnh

NGHE NHẠC VIỆT

Nhạc Tiền Chiến

http://www.taberd1975.com/tien%20chien/TC.htm

Nguyễn Ánh 9

http://www.taberd1975.com/NA9/NA9.htm

Nhạc Chọn Lọc P1

http://www.taberd75.com/NhacViet1/nv1.htm

Nhạc Chọn Lọc P2

http://www.taberd75.com/NhacViet2/nv2.htm

Ban Nhạc Phương Hoàng

http://www.taberd1975.com/PhuongHoang/PH.htm

Hoàng Trọng

http://www.taberd1975.com/HoangTrong/HT.htm

Trịnh Công Sơn

http://www.taberd75.com/TCS/TCS.htm

Phạm Mạnh Cương

http://www.taberd1975.com/PMC/PMC.htm

Lê Uyên Phương

http://www.taberd1975.com/LUP/LUP.htm

Từ Công Phụng

http://www.taberd1975.com/TCP/TCP.htm

Vũ Thành An

http://www.taberd1975.com/VTA/VTA.htm

Lam Phương

http://www.taberd1975.com/LamPhuong/LP.htm

Diệu Hương

http://www.taberd1975.com/DieuHuong/D_H.htm

Văn Phụng

http://www.taberd1975.com/VanPhung/VP.htm

Phạm Duy

http://www.taberd1975.com/PhamDuy/PD.htm

Đức Huy

http://www.taberd1975.com/DucHuy/DH.htm

Trần Thiện Thanh

http://www.taberd1975.com/TTT/TTT.htm

Ngô thụy Miên

http://www.taberd1975.com/NTM/NTM.htm

Mai Trung Tín post

CHỌN NHẠC PHẨM :

XEM & NGHE NHẠC VIỆT

Ai chọn ai Ai lên xứ hoa đào – Lệ Thanh Ánh đèn màu Ảnh lạ Áo lụa Hà Đông Áo trắng Bài học về sự thất bại

Bài thánh ca buồn – Julie Bốn ngọn nến Bon Sai Chiếc lá cuối cùng – Bảo yến

Chocolate nóng Chờ người – Lệ Thu Chuông chiều – Khánh Hà Con đường tôi về Còn lại quạnh hiu – Tuấn Ngọc Con là người ngoại đạo – Hương Lan Cao cung lên – Mỹ Huyền Cuộc đời

Đêm kỷ niệm – Như Quỳnh & Thái Châu Điêp khúc mùa xuân – Thanh Mai Đón Xuân – Như Quỳnh Du lịch Ai Cập Duyên đôi ta – Vân Khánh

Em còn nhớ mùa xuân – Sỹ Phú Gái xuân – Như Mai

Gọi người yêu dấu

Hai mùa Noel Hai vì sao lạc Hoa đào năm ngoái Hoài niệm Hồng ân kỳ diệu Hot chocolate

Khúc nhạc mừng xuân – Như Quỳnh & Tường Nguyên

Lối mòn thiên cổ – Huỳnh Lan Lời tỏ tình của mùa xuân – Họp ca Ly rượu mừng – Hợp ca Mai Quỳnh – Bonneur Trinh

Màu xanh Noel – Như Quỳnh Mẹ hiền – Thanh Thúy Mê muội – Hồng Ngọc Mỏi mòn – Đoan Trang Mộng ban đầu – Như Quỳnh Mưa cuối tuần Mùa hoa tuyết – Ngọc Lan Mùa sao sáng – Giao Linh Mùa thu lá bay – Kim Anh & Doanh Doanh Mùa xuân trên đỉnh bình yên – Khánh Ly Mùa xuân không đợi – Khánh Ly

Nắng chiều – Thùy Dương Nắng Paris nắng Sàigòn – Thanh Hà Ngày lễ Tình yêu Nhớ Hà Nội Nhớ một chiều xuân – Lệ Thanh Như chiếc que diêm – Quang Dũng Như đời đá – Mai Thiên Vân Những bông hoa nhỏ Niệm khúc cuối Nổi buồn xa xứ – Ngọc Hạ Nổi lòng – Bích Chiêu Nuối tiếc – Thiên Thu

Phố xa Phương trời xa xứ lạ – Chế Linh

Sầu trong đêm – Xuân Thanh Sự thất bại Suối tóc – Linh Chi

Tà áo tím – Hà Thanh Ta đã gặp mùa xuân – Hương Lan Tâm sự nàng xuân Thế giới về đêm Thương tiếc Thu vàng Thuyền viễn xứ – Lệ Thu Tía em má em – Duy Khánh & Hồng Hạnh Tiếc Thu – Quang Dũng Tiển em – Lệ Thu Tiển đưa – Vũ Khanh Tiếng hát đêm Noel – Lưu Hồng Tiếng thu Tiếng vọng – Bảo Yến Tình bạn
Tình tự mùa xuân – Tuấn Ngọc Tình vào Thu – Trịnh Sơn Nam Tình yêu bất diệt
Tòa Khâm Sứ Tôi đi tìm lại mùa xuân – Lệ Thu Tư tưởng đẹp Tuổi học trò

Ước mơ – Mai Thiên Vân

Vẽ trên người Vẫn một cỏi đời hiu quanh Vườn hoa ong bướm – Kiều Nga

Xin hảy cho nhau nụ cười Xôn xao – Diệu Hiền Xuân họp mặt – Hợp ca Xuan nầy con về mẹ ở đâu – Quang Lê Yêu Yêu em – Vương Đức Hậu & Minh Ngọc

Yêu một lần đi – Hương Giang

XEM & NGHENHẠC PHÁP

Gởi các bạn những bài nhạc Pháp hay, thịnh hành trong thời 60′s (thời 60′s, thời của 60-67, dĩ nhiên ngoài nhạc VN rất nhiều và thịnh hành, bên cạnh đó có nhạc ngoại quốc, thì ngoài nhạc Tàu, một ít Nhật, vì nhạc Mỹ lúc này chưa đưa đến người yêu chuộng âm nhạc thứ nhạc trữ tình – tới thời 70′s, thì thời 60′s này nhạc Pháp hay và thịnh hành ở Saigon) nhiều người thích nhạc Pháp.

Gởi các bạn còn nhớ những bài nhạc Pháp hay, thịnh hành trong thời mình. Những Sylvie, Francois, Sheila, Mireille, Christophe, tuổi trẻ học trò thích trong thời này (Thanh Lan hay hát những bài này).

Vì ngoài nhạc VN rất hay và tình cảm đủ thể loại, mình cũng thích những bài nhạc Pháp hay và dễ thương trong thời này. Thân.

(Mời các bạn bấm vào đường dẫn) :

http://www.youtube.com/watch?v=LpbcO3U-B_U&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=QkcanI1mvCk&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=OzO_7nc7TQ4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sIBbGZdzPWo

http://www.youtube.com/watch?v=-d2mnuhJahU

http://www.youtube.com/watch?v=rMhO0Kfl5Ck&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=l7iHhfEAbe4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JSZkaIaVIpE&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=IQGNpRnFNgM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IOd_5ZRPmFs&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=RWRrcjrJLWM

http://www.youtube.com/watch?v=7SXi4U-0My8&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=zt32Bl_U_4Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8GrdjRX2gzU

http://www.youtube.com/watch?v=GOYrLKFvrEI&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=bj8-_QKN31o&feature=related

Bùi Văn Việt

XEM & NGHE NHẠCNGOẠI QUỐC :

A certain smile – Johnny Mathis Aline A man without love – Engelbert Humperdinck

Animaux Autumn leaves – Nat King Cole Ave Maria – Josh Groban Away in a manger – Dilly Davis Jr

Balloon Bambino Bella Suiza Besame Mucho – Connie Francis Butterfly Big big world – Emilia Bird and Saying Bridges Broken hearted me – Anna Murray Brother Louis – Modern Talking Blue Tango

California Capri, c’est fini – Herve Vilard Candle in the wind Central Park Christmas Christmas song – Nat king Cole Come all Ye faithful – Marilyn McCoo Crazy love – Paul Anka Credo pour la vie

Diana – Paul Anka Don’t know much – Linda Ronstadt Dust in the wind – Kansas

Eye caching photos

Fall at your feet – Jesse Cook Fauna Feliz Navidad Fleurs

Gloomy Sunday – Sarah Brightman

Happy New Year How much dog – Pattie Page

I will follow him – Lesley Gore If you were a sailboat – Katie Melua I love Paris – Frank Sinatra I love you more I can say – Leo Sayer Imagine – John Lennon I never had a dream come true – S Club 7 Istanbul – The Four Lads It had to be you – Frank Sinatra I started a joke – Bee Gees

La derniere valse – Mireille Mathieu La nuit – Salvatore Adamo La Paloma Last Christmas – Wham La tendresse – Daniel Guichard La vie en rose – Edith Piaf Le promier bonheur du jour – Fransoise Hardy Le temps qu’il nous reste – Nana Mouskouri Let it snow – Dean Martin Little drummer boy Love is blue – Al Martino Love is many splendored things -Nat King Cole Love letters in the sand – Pat Boon

Magic moment – Perry Como Marilyn Monroe Mon amie la rose Moulin rouge – Mereille Mathieu Mustapha

Never on Sunday – Connie Francis

O little town of belehem One day when we were young Orchids and thoughts

Papa – Paul Anka Please release me – Engelbert Humperdinck Portrait of my love – Natt Monroe

Que sera sera – Doris Day Qui sait – Henri Salvador

River of no return – Marilyn Monroe Romeo and Juliet – Williams Andy

Sad movie – Sue Thompson Sealed with the kiss – Agneta Faltskeg Season in the sun Secret love – Doris Day Secrets of Life Serenade – Franz Schubert  Seven Daffodils – The Brothers Four Sharing Chirtmas She – Elvis Costello Shining friend Silent night,holy night – Nat Kink Cole Silver Bells – Họp ca

Sleigh ride Softly as I leave you – Matt Monroe Some body – Eagles Some thin’ stupid – Nicole Kidman Some where my love – Ray Coniff Some where over the rainbow – Doris Day So this is Christmas Speak softly love – Williams Andy  Surrender – Elvis Presley

Tahiti The 4 Aces The bright red hat The first Noel – Josh Groban The imposible dream The bridge on the river KWAI Tu te reconnaitras – Anne Marie David

Vaya con dios – Patti Page Vous les femmes Vous premettez, Monsieur – Adamo
Wh inte wonderland White Christmas – Cettic Woman

VUI XUÂN VỚI TRĂM BÀI HÁT

Thư-viện NHẠC ….

Nhạc Việt, Anh, Pháp và Spanish

Nghe Nhạc DIỆU HƯƠNG (30 bài)

Nghe Nhạc ĐĂNG KHÁNH (24 bài)

Nghe Nhạc NGÔ THỤY MIÊN (45 bài)

Nghe Nhạc PHÚ QUANG (25 bài)

Nghe Nhạc TRẦN TIẾN (21 bài)

Nghe Nhạc TRỊNH CÔNG SƠN (62 bài)

Nghe Nhạc TỪ CÔNG PHỤNG (61 bài)

Nghe Nhạc Guitar VÔ THƯỜNG (40 bài)

Nghe Nhạc MÙA THU (47 bài)

Nghe Nhạc Phổ Từ Thơ (46 bài)

Nghe Nhạc GIÁNH SINH (44 bài)

Nghe Nhạc XUÂN (28 bài)

Nghe Nhạc Việt Nam (63 bài)

Nghe Nhạc PHÁP (33 bài)

Nghe Nhạc MỸ (152 bài)

Nghe Nhạc SPANISH (32 bài)

Nghe Nhạc HÒA TẤU (59 bài)

Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần A, B, C, D (71 bài)

Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần E, G, H, K, L (60 bài)

Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần M, N (77 bài)

Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần O, P, Q, R, S, T, V, X, Y (85 bài)

Nghe Nhạc Tiền Chiến – Quê Hương (88 bài)

Nghe Nhạc Vũ Trường (30 bài)

Yên Huỳnh (tổng hợp)

NGHE NHẠC “MỆT NGHỈ”

– Những Tình-Khúc Vượt Thời-Gian

http://www.youtube.com/playlist?list=PL61C588B26B4A9876

http://www.youtube.com/user/trannangphung/videos

http://www.youtube.com/user/trannangphung/videos?view=1

http://www.youtube.com/user/phungnangtran/videos?view=1

http://www.youtube.com/user/phungnangtran/videos

VCH  24 videos

SaiGon, Khung Troi Ky Niem  25 videos

The Best of Paris By Night DVD  20 videos

The Best Of Asia DVD  34 videos

Nhac Si Hoang Thanh Tam  17 videos

Anh Bang (HD YouTube)  23 videos

Tho Nhac Giao Duyen  15 videos

Em Di Roi   10 videos

Ngoc Hue những PPS tuyệt đẹp của Ngọc Huệ được đưa vào HD YOUTUBE  37 videos

Da Lat Mong Mo   17 videos

Tinh Ca Xu Hue   22 videos

Ca Si Vu Khanh Những ca khúc bất tử do Vũ Khanh trình bày   39 videos

Tho & Nhac 2   11 videos

Nhac Si Anh Bang   46 videos

Hoa & Nhac Hoa Dep, Nhac Hay.   28 videos

Nhac Si Nguyen Van Dong   12 videos

Dreamy World  21 videos

Top-Hit  12 videos

Duy Han Gồm toàn những PPS của Duy Hân, đã được chuyển thành HD YouTube   32 videos

Most Watched   20 videos

PHC Những Videos tuyệt đẹp do PHC thực hiện  33 videos

Jazz   12 videos

Most Viewed   10 videos

NNS -4   20 videos

Nhac Ngoai Quoc   12 videos 1  2  Next »

Phung Nang Tran

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: